Vergi Hizmetleri

Hizmetlerimiz


Yasal hükümler, gerçek ve tüzel kişilere bir yanda hak ve menfaatler sağlarken bunun karşılığında mükelleflere belirli ödev ve yükümlülükler getirmektedir. Mali Partner Group, söz konusu hak-menfaat ve yükümlülük-ödev arasındaki dengenin kamu yararı ihlal edilmeksizin sağlanması ve mevzuata uygun, şeffaf çözüm ve önerilerin üretilmesi amacıyla müşterilerine aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır.

Mali Partner

Vergi Hizmetleri ve Vergi Danışmanlığı


Mali Partner Group; Vergi Hizmetleri kapsamında iş ortaklarının şirketleri ile ilgili bilgi ve belgeleri titizlikle inceleyerek gerçekleşmesi olası risklere engel olmak amacıyla, şirket yönetiminin gerekli önlemleri ve kararları zamanında alması için her türlü bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu da iş ortaklarımızın olası vergi incelemelerinde doğru ve hesap verebilir konumda olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca şirketlerin önceki muhasebe sistemlerinin ve belgelerinin vergi mevzuatı ile ilgili işleyişlerini incelemekte ve bu inceleme neticesinde şirketlerin mevcut sistemlerinin iyileştirilmesi, kırmızı çizgilerinin belirlenmesinde de hizmet vermektedir.


Mali Partner

Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri


• İnceleme başlamadan önce gerekli ön hazırlıkların yapılması.
• İncelemede ibraz edilecek defter ve belgelerin eksiksiz olmasının sağlanması.
• İnceleme süreci ile ilgili olarak mükellefin sürekli olarak bilgilendirilmesi.
• İnceleme tutanaklarının değerlendirilmesi.
• Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma ile ilgili olarak mükellefe gerekli desteğin verilmesi.
• Uzlaşmanın sağlanamaması halinde gerek ilk derece mahkemesi gerekse temyiz merciinde davanın takip edilmesi.


Mali Partner

Tam Tasdik Hizmetleri


• Vergi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve tasdiki.
• Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü.
• Hatalı vergi uygulamalarının giderilerek Vergi İdaresi tarafından yapılabilecek bir incelemede ortaya çıkabilecek vergi uyuşmazlığı riskinin önlenmesi.


Mali Partner

Diğer Tasdik Hizmetleri


• AR-GE indirimlerinin tasdik işlemleri.
• Sermayenin ödendiğinin tespiti.
• Sermayeye eklenebilir iç kaynakların tespiti.
• Özel amaçlı tespit ve tasdik işlemleri.


Mali Partner

KDV ve ÖTV İadesi İşlemleri


Mali Partner Group; KDV iade taleplerinde deneyimli yöneticileri ve uzmanları ile etkin çözümler sunmakta, raporlama işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır:

• KDV ve ÖTV iadesi tasdik raporunun düzenlenmesi ve onaylanması.
• İade sürecinin yönetimi ve vergi idaresi ile ilişkilerin yürütülmesi.
• KDV ve ÖTV uygulamaları hakkında danışmanlık hizmetleri.


Mali Partner

Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Kazanç Dağıtımı, Örtülü Sermaye


• İlişkili şirketler arasındaki borç alıp verme, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması uygulamalarının incelenerek risklerin tespiti.
• Mevcut uygulamalar çerçevesinde, Vergi İdaresi’nin muhtemel yaklaşımlarına karşı güvenli karar alma imkânı sağlanması.
• Transfer fiyatlandırması projelerinin geliştirilmesi ve uygulama aşamasında destek hizmeti verilmesi.


Mali Partner

AR-GE Destek İşlemleri


Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri:

• Faaliyetlerin vergi yükü açısından incelenerek etkin bir vergisel yapının oluşturulması.
• Muhtemel vergi risklerinin önlenmesi.


Mali Partner

Yatırım İndirimi


İş ortaklarımızın yapmayı planladıkları yeni ve ilave yatırımlarında yol haritası oluşturmak ve bu yatırımlarının fizibilite çalışmalarının yapılması, teşvik sistemi konusunda bilgilendirilmeleri söz konusu olmaktadır. Yapılan yatırımlardan şirketlerine sağlayabilecekleri avantajlar ve yatırımlarının teşvik uygulamaları ile vergi, SSK, yer tahsisi ve faiz indirimleri konusunda hangi teşviklerden faydalanabileceklerinin anlatılması hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.


parallax background

Bizimle hemen iletişime geç!