Muhasebe ve Mali İşler Hizmetleri

Hizmetlerimiz

Mali Partner Group, yasa ve mevzuatın gerektirdiği bütün şartların yerine getirilmesi hassasiyetiyle davranarak, aynı zamanda şirket yönetimine sağlıklı ve devamlı bilgi aktarılmasını sağlayan bir muhasebe sisteminin oluşturulmasını sağlamaktadır. Ayrıca şirket faaliyetleri ve uygulamalarının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi, risk unsuru oluşturabilecek hususların şirket yöneticileri ile yapılan görüşmeler çerçevesinde belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını amaçlayan bir sistemin altyapısının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır.


Mali Partner

Mali Mevzuat ve Tabloların Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi


Bu kapsamda, şirketlerin faaliyet ve uygulamalarının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi ve risk unsuru oluşturabilecek hususların şirket yöneticileri ile tartışılarak çözüm önerileri oluşturulması amaçlanmaktadır.

• Şirketlerde muhasebe ve maliyet sistemlerinin kurulması, uygulanması ve denetimi.
• Mükelleflere ait ek düzen hesap planına uygun hesap planının oluşturulması.
• Merkez, şube ve iş yeri açılışlarına ilişkin kayıt ve sicil işlemlerinin yapılması.
• Yasal defterlerin tasdiki, kaydı ve yazdırılması.
• Maaş bordrolarının hazırlanması, bordro ve hesap pusulalarının personele imzalatılmak suretiyle dosyalanması.
• Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ile Üç Aylık Geçici Vergi beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
• Muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
• KDV ve sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
• Ba-Bs formlarının hazırlanması ve beyan edilmesi.
• Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
• Ticaret Sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
• İşe girme ve işten ayrılmalara ait kanuni bildirimlerin hazırlanması.
• Sosyal Güvenlik Bildirgeleri’nin düzenlenmesi.
• Mali mevzuattaki değişikliklerin vergi sirkülerimiz yoluyla Mali Partner olarak bildirilmesi.
• Mali tabloların analizi ve yönetime sunulması.
• Avrupa Birliği Destekli Hibe ve Çerçeve Program projelerinin mali ve muhasebe uygulamaları ile denetimi konularında müşavirlik hizmetleri.Mali Partner

Mali Tabloların Analizi ve Yönetime Sunulması


• Mevcut belge düzeninin incelenmesi, eksik ve hataların tespiti.
• Mevzuata uygun ve etkin bir belge düzenin oluşturulması.
• Şirket personelinin eğitimi.


Mali Partner

İş Kanunları ve SGK İşlemleri


• SGK ve İş Kanunları konusunda danışmanlık hizmetleri.
• Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve denetimi.
• Personel iş sözleşmeleri ile kurum içi personel yönetmeliklerinin oluşturulması ve denetimi.
• Personel işe giriş, çıkış ve izin uygulamalarında danışmanlık hizmetleri.
• İş kazaları ve meslek hastalıkları konularında danışmanlık hizmetleri.
• Yabancı işçi çalışma izinleri ve SGK işlemleri.
• İş yeri tescil, devir, birleşme ve kapatma işlemlerine ilişkin hizmetler.
• İstihdam teşviklerinden yararlanılması ile ilgili danışmanlık hizmetleri.
• Asgari işçilik ve uzlaşma konularında danışmanlık hizmetleri.
• Kıdem ve ihbar tazminatıyla ilgili hak kazanma, hesaplama ve ödeme konularında danışmanlık hizmetleri.
• İş ve Sosyal Güvenlik inceleme ve davalarında danışmanlık hizmetleri.
• Alt işverenlerin İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı çerçevesinde sorumluluk ve denetim hizmetleri.


Mali Partner

İnsan Kaynakları Hizmetleri


İş ortaklarımızın personel ihtiyaçları konusundaki taleplerini ve istihdam edilen personellerin mesleki bilgi ve gelişimlerinin arttırılmasına, şirket yöneticilerinin performans ve ücret yönetimi konularında bilgilendirilmelerine yönelik eğitim çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.


parallax background

Bizimle hemen iletişime geç!