Danışmanlık Hizmetleri

Hizmetlerimiz

• Yasal yükümlülüklerimizi daha etkin ve daha düşük maliyetle nasıl gerçekleştirebiliriz?
• Firmamızın ekonomik değerini arttırmak için ne tür imkân ve fırsatlar mevcuttur?
• Bu fırsatlardan etkin ve verimli bir şekilde nasıl faydalanabiliriz?
• Günümüz rekabet koşullarında sürekli büyüme olanaklarını nasıl sağlarız?
• Çeşitli sektörlerdeki ekonomik ve vergisel avantajlar nelerdir?
• Rekabette üstünlük sağlamak için ne tür araçlar mevcuttur?
• Güçlü bir kurumsallaşma sürecini nasıl yönetmeliyiz?

İş dünyasında büyümeyi hedefleyen, çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunan ve belirtilen konularda uygun çözümlere ihtiyaç duyan müşterilerimize; uygulanabilir çözümler konusunda aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız.


Mali Partner

Kurumsal Hizmetler


• Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ve sermaye artışları.
• Ana sözleşme, genel kurul tutanakları ve diğer yasal dokümanların düzenlenmesi.
• Kontrat yönetimi ve ticari anlaşmazlıklarda çözüm önerileri geliştirilmesi.
• Yeni başlayan veya devam eden her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde incelenerek bütün imkânlardan tam ve yerinde yararlanılması için önerilerde bulunulması ve teşvik işlemlerinin yürütülmesinde destek verilmesi.
• İşletme yönetimi, muhasebe ve finans alanlarında eğitim hizmetleri verilmesi.


Mali Partner

Yönetim Danışmanlığı


• Muhasebe ve yönetim bilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi.
• Planlama ve bütçeleme sistemlerinin geliştirilmesi.
• Etkin bir iç denetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
• İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için öneriler oluşturulması.
• Mali kaynakların yönetimi, operasyonlar, mali performans ve risk yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.
• Varlık ve borç yönetiminin etkin bir şekilde yapılması için öneriler geliştirilmesi.
• İşletmelerin kârlılığının arttırılması ve faaliyetlerde verimlilik ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeniden organize edilmeleri.
• Mali güçlük içinde bulunan firmalara yönetim desteği sağlanması.
• Holding ve grup şirketleri için yönetim planları ve raporlama usullerinin oluşturulması.


Mali Partner

Finansal Değerlendirme ve Analizler


Firmaların uluslararası standartlarda finansal değerlendirmelerinin yapılması, finansal sistemdeki verilerinin değerlendirilmesi ve standartlara uygun gerçekleşmeyen verilerinin bu standartlarda gerçekleşmesi için çözüm önerileri getirmek hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.


Mali Partner

Yatırım ve Risk Analiz Hizmetleri


Bu kapsamda, şirketlerin faaliyet ve uygulamalarının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi ve risk unsuru oluşturabilecek hususların şirket yöneticileri ile tartışılarak çözüm önerileri oluşturulması amaçlanmaktadır.


Mali Partner

Belge Düzeni ve Risk Analizi


• Mevcut belge düzeninin incelenmesi, eksik ve hataların tespiti.
• Mevzuata uygun ve etkin bir belge düzenin oluşturulması.
• Şirket personelinin eğitimi.


Mali Partner

Örtülü Kazanç Dağıtımı, Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması


• İlişkili şirketler arasındaki borç alıp verme, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması uygulamalarının incelenerek risklerin tespiti.
• Mevcut uygulamalar çerçevesinde, Vergi İdaresi’nin muhtemel yaklaşımlarına karşı güvenli karar alma imkânı sağlanması.
• Transfer fiyatlandırması projelerinin geliştirilmesi ve uygulama aşamasında destek hizmeti verilmesi.


Mali Partner

Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri


• Faaliyetlerin vergi yükü açısından incelenerek etkin bir vergisel yapının oluşturulması.
• Muhtemel vergi risklerinin önlenmesi.


Mali Partner

Özel Amaçlı İncelemeler


İş ortaklarımızın ve firmaların yasal mevzuat dışındaki özel amaçlı talepleri doğrultusunda; muhasebe, mali, denetim ve danışmanlık konularında inceleme yaparak, raporlama taleplerinin değerlendirilmesi hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.


Mali Partner

Aile Şirketleri Hizmetleri


Ülkemizde sıkça rastlanan ve var olan aile şirketlerinde gelişen olumsuz ailesel faktörleri; kurumsallaşma süreciyle ve aile anayasası sistemi oluşturarak, şirketi olumlu bir yapıya dönüştürmek ve ortaklar arası konsensusun sağlanmasına katkıda bulunmak. Mali Partner Group olarak; aile şirketlerinin uzun yıllar sürekliğinin sağlanması konusunda, iş ortaklarımıza gereken bilgi ve tecrübemizi aktararak, bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz işlemler açısından ihtisas sahibi olduğumuz bu alanda ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet vermeyi amaçlamaktayız.


parallax background

Bizimle hemen iletişime geç!